Nasveti

Bolečine v vratni hrbtenici se pojavljajo sorazmerno pogosto (pojavnost 9%), vendar ljudje zaradi njim znane samo-omejujoče narave tega simptoma redkeje obiščejo zdravnika.

Osteoporoza je sistemsko obolenje, ki se biomehansko kaže z zmanjšanjem mehanske trdnosti kosti zaradi upada kostne mase in posledičnimi osteoporotičnimi zlomi.

Deformacije hrbtenice postajajo ob staranju prebivalstva vedno bolj klinično in sociološko pomembne. Tudi starejši pacienti želijo ostati v življenju dlje časa aktivni ter zato le s težavo pristajajo na omejitve, ki jim jih prinaša degenerativna skolioza.

Rekreacijsko ukvarjanje s športno aktivnostjo je statistično gledano bolj varno od mnogih vsakodnevnih aktivnosti, kot je na primer vožnja avtomobila. A relativna pogostnost bolečin v križu in obenem redkost resnih obolenj lahko daje lažni občutek varnosti ob obravnavi športnikov s težavami s hrbtenico.

Ena izmed bolj neprijetnih tegob današnjega časa je bolečina v hrbtenici, ki posameznika pogosto za nekaj dni onemogoči pri opravljanju domačih opravil, službenih obveznosti ali športnih aktivnosti.