Nasveti

Pri bolnikih s povišanim PSA ali sumljivim digitorektalnim pregledom prostate smo urologi običajno opravili biopsijo proste za izključitev karcinoma. Neredko je potrebno biopsijo tudi ponoviti.

O prekomerno aktivnem sečnem mehurju govorimo, kadar s težavo zadržujemo vodo in je lahko prisotno tudi uhajanje urina.

Pogostnost težav z uriniranjem je po štiridesetem letu zelo visoka in je podobna tako v ženski kot moški populaciji. Pogostnost težav se s staranjem povečuje. 

Sečni kamni so zelo pogosto obolenje z možnimi številnimi zapleti. V razvitem svetu tekom življenja prizadenejo 2 do 5 % populacije.