SelectMDx test za rak prostate

SelectMDx je enostaven in neboleč test s katerim lahko zanesljivo ločimo kateri bolniki potrebujejo biopsijo in kateri ne. S tem se izognemo nepotrebnim biopsijam.

SelectMDx je neinvaziven test, kjer najprej urolog opravi digitorektalni pregled prostate (otip prostate skozi črevo), nato bolnik urinira v poseben zbiralnik, ki ga odpošljemo v laboratorij. Test se izvaja v laboratorijih MDx health v Nijmegenu na Nizozemskem. Rezultat testa običajno dobimo v sedmih delovnih dneh po prispetju vzorca v laboratorij. Rezultat iz laboratorija posredujejo lečečemu urologu, ki bolnika seznani z izvidom in mu ga natančno razloži.

Test je primeren za moške, ki imajo povišan PSA ali na otip suspektno spremenjeno prostato. Iz urina se izolira mRNA in se določi biomarkerja HOXC6 in DLX1. Dodatno se upošteva še volumen prostate, starost bolnika, PSA vrednost, družinska obremenjenost bolnika in izvid digitorektalnega pregleda prostate. Na podlagi rezultatov lahko moške razdelimo na skupino z zelo nizkim tveganjem za klinično pomemben karcinom prostate (Gleason score 6) in na skupino s povečanim tveganjem za klinično pomemben karcinom (Gleason score 7 ali več). Slednji potrebujejo biopsijo prostate ali magnetno resonanco. Test ima 95% negativno napovedno vrednost za Gleason score 7 ali več kar pomeni, da če ste glede na rezultat testa uvrščeni v skupino z zelo nizkim tveganjem za klinično pomemben karcinom prostate, imate 95% verjetnost, da dejansko nimate klinično pomemben karcinom prostate in zato ne potrebujete biopsije.