Opažate motnjave, ki plavajo pred enim ali obema očesoma?

To so motnjave, ki nastanejo pri odstopu steklovine in niso nevarne. Najpogosteje so povezane s staranjem.

motnjave

Pri odstopu steklovine se lahko v redkih primerih mrežnica strga, kar pa lahko vodi v odstop mrežnice in slepoto. Če nenadoma opazite večje število motnjav, bliskanje ali izpad v vidnem polju (zavesa) je potreben nujen pregled v specialistični očesni ambulanti!

Pri bolnikih s plavajočimi motnjavami in bliskanjem opravimo razširjen očesni pregled in pregled s trizrcalnim kontaktnim steklom.

Povezave:

Cenik očesnih pregledov